مشخصات جغرافيايي محيطي كارخانه

كارخانه سيمان عمران آريا با زميني به مساحت 70 هكتار در كيلومتر 55 جاده انديمشك به خرم آباد و در دامنه جنوبي رشته كوه زاكرس و در مختصات جغرافيايي 32 47 40 شمالي و 48 06 04 شرقي واقع شده است.

مشخصات آب و هوا

جهت غالب باد: شمال غربي به جنوب شرقي

متوسط بارندگي سالانه : 450 MM

ميانگين درصد رطوبت 36%

حداكثر دما در پنج سال اخير:50/2 درجه سانتيگراد

حداقل دما در پنج سال اخير: 1.4 درجه سانتيگراد