تاريخچه كارخانه

شركت سيمان عمران آريا در تاريخ 03/11/83 با هدف احداث كارخانه سيمان خاكستري با ظرفيت 3500 تن در روز شروع به فعاليت نمود ، و بنا به وجود مشكلات ناشي از عوارض با زمينهاي كشاورزي ، زمين كار خانه در تاريخ 28/03/86 تعويض و به منطقه روستايي قلعه زره انتقال يافت.

با توجه به مشكلات نقدينگي سهامداران و عدم مساعدت سيستم بانكي كشور عملا پروژه با وجود ورود ماشين آلات خارجي و پيشرفت عمليات ساختماني در برخي دپارتمان ها با ركود مواجه شده بود تا اينكه در تاريخ نيمه دوم سال 1388 با تغيير در سهامداران شركت و تعيين اعضاي جديد هيئت مديره و انتخاب پيمانكاران و مشاوران جديد مسير احداث با شتاب هرچه بيشتري ادامه يافت